Mijn naam is Adrie Kegel - de Geus (1955) 

Ik ben getrouwd en moeder van drie zonen en een dochter. Jarenlang zorgde ik fulltime voor mijn gezin.
Daarnaast deed ik veel vrijwilligerswerk. Binnen de kerkelijke gemeente waartoe ik behoor ben ik actief als pastoraal bezoeker.
Een goed gesprek, een arm om iemand heen bij ziekte, verlies of moeilijkheden. Ik vind het zinvol en boeiend.
Liefde voor mensen en oprechte belangstelling liggen hieraan ten grondslag.

In 2015 heb ik besloten om mijn lang gekoesterde wens om in de uitvaartwereld te werken in vervulling te laten gaan.
Bij Gaandeweg uitvaarteducatie heb ik de opleiding tot Ritueel uitvaartbegeleider/spreker bij uitvaarten gevolgd.
In februari 2016 ontving ik het bijbehorende certificaat.
Aansluitend volgde ik de cursus “Uitvaart leiden door gemeenteleden” bij de PKN (Protestantse Kerk in Nederland).
Een mooie aanvulling op de eerste cursus. Vanuit mijn levensovertuiging sta ik open voor mensen met een andere levensvisie.