Vormgeven aan een uitvaartplechtigheid
Als ritueel uitvaartbegeleider kom ik, de dag nadat alle zakelijke aspecten met de uitvaartleider zijn geregeld,  naar u toe om samen met u de afscheidsplechtigheid te bespreken. Met elkaar zoeken we naar woorden, muziek en rituelen die bij de overledene en bij u passen.  Wanneer er kinderen bij het afscheid zijn betrokken krijgen zij, wanneer zij dat willen, een eigen plekje tijdens de plechtigheid.

Schrijven van een persoonlijk levensverhaal
Als het moeilijk voor u is om de juiste woorden te vinden kan ik u helpen met het schrijven van een levensverhaal. Een verhaal dat vertelt wie de overledene was en wat hij of zij voor u heeft betekend. Een verhaal dat recht doet aan die geliefde, unieke mens.

Leiden van de afscheidsdienst
Het leiden van de afscheidsdienst kan op verschillende manieren:

  • Ik spreek verbindende teksten tussen persoonlijke woorden van afscheid en muziek.
  • Als u dat wilt kan ik de volledige dienst voor u leiden.
  • Als het geloof een rol speelde in het leven van de overledene, maar een kerkelijke uitvaart om welke reden dan ook niet gewenst is, kan ik in overleg met u invulling geven aan een dienst waarin de levensovertuiging van hem of haar wordt recht gedaan.