Wanneer een geliefde overlijdt komt er veel op de nabestaanden af. Terwijl de wereld stil lijkt te staan moet er toch veel geregeld worden. De kaarten, de condoleance, begrafenis of crematie.

Ook de afscheidsplechtigheid moet worden voorbereid. Met liefde en respect voor deze unieke mens. Een plechtigheid die recht doet aan de overledene en ruimte biedt voor ons eigen verdriet.

Hoe vul je een afscheidsplechtigheid? Wat wil je vertellen over je geliefde die is overleden?
Welke muziek past daarbij? Als ritueel uitvaartbegeleider neem ik u bij de hand en samen maken wij een viering die past bij u en bij uw overleden dierbare.

Een mooi afscheid kan helpen bij het verwerken van het verlies.